Frederiksberg Allé 32 – tagrenovering

På taget af Frederiksberg Allé 32, kan du se renoveringen af 2 smukke kobbetårne, inddækninger, render og nedløb.

Opgavens omfang:

Til at starte med var det en faglig vurdering af de eksist. tårnes kobber.
Kunne de tætnes med reparationer af kobberet eller som kunne der lægges nyt. Det kunne dog hurtigt konstateres at kobberet ikke var i en tilstand, der kunne renoveres. Så opgaven fra Time Invest og PFA var at skifte kobberet på tårnene.

 

Fagligt og miljømæssigt perspektiv:

I renoveringssager udskifter vi som udgangspunkt kun det kobber, som er utæt, eller beskadiget på anden måde. Også i denne renovering, er det altid en faglig vurdering, som ligger til grund for omfanget.

Et ny kobbertag er afhængigt af et korrekt lagt bræddeunderlag. I renoveringssager er det altid et skøn hvor intakt brædderne er indenunder. Er underlaget tørt og lagt efter de forskrifter et nyt skal, så genbruger vi gerne brædderne.

Læs om vores tilgang til genanvendelse m.m. her.

Bygherre
PFA / Time-Invest
Entreprenør
Udført
2021
Søg