Syn & Skøn

Hvert år er der byggesager, som går i hårdknude mellem bygherre og fagmanden. Hos TOFT Kobber AS udfører vi syn og skøn arbejde i samarbejde med syns og skønsmænd udpeget af voldgiftretten.
Vi er ligeledes udpeget som syn- og skønsmænd af Tekniq. Så er du medlem af Tekniq, kan du med fordel gå her igennem.

Er skaden sket så tilbydes du alt fra et tilsyn og gode råd – til større gennemgang med tilhørende syns- og skønsrapport. Vores rolle er altid objektiv og neutral i forhold til hvad der er gået forud for problematikken. 

Sådan forløber de fleste syns- og skønsopgaver her:

  1. For at kunne lave en god syns- og skønsrapport er det vigtigt, at vi undersøger sagen grundigt og forstår alle detaljer og omstændigheder. Vi er fortrolige med de gældende love og regler, der er relevante for sagen.

  2. Der er forskellige metoder til at udføre en syns- og skønsundersøgelse, afhængigt af den specifikke sag. Nogle af de mest almindelige metoder inkluderer observation, måling, test og interviews med relevante parter.

  3. Når vi har udført undersøgelsen, beskriver vi vores observationer detaljeret og objektivt i en rapport.  Her vurdere vi resultaterne af undersøgelsen og komme med en konklusion, som er objektiv.

  4. Syns- og skønsrapport vil være let at forstå og være skrevet på en klar og præcis måde. Rapporten vil inddrage alle relevante detaljer og konklusioner.

Er du i tvivl om der skal udføres en rapport eller blot et fagtilsyn, så er du altid velkommen til at tage kontakt til Brian Toft.

Læs mere om TEKNIQ’s garantiordning her.

Søg