Vores ESG

Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse)

De sidste 15 år har en bevidsthed om at tage et større ansvar for miljøet været omdrejningspunkt for os i hverdagen både på byggepladserne, på værkstedet og på kontoret.

Alt lige fra at behandle materialer med respekt, hvor vi f.eks. samler stumper af kobber sammen, der ellers var røget til affald, for at genanvende det, til at have en kultur, der bakker op om at mennesker, der trives, er blevet en naturlig del af fundamentet i vores forretning/ELLER: grundlæggende forudsætning for vores daglige virke.

I dag er det så indgroet i alle ansatte, at vi skal tage ansvar, at vi tænker os om i stort set alt, hvad vi gør. Vi har som mål at tage velovervejede og bevidste valg i forhold til hinanden, materialer, arbejdsprocesser og dermed også i den historie, vi hver dag er med til at skrive igennem de renoveringer, der er vores primære forretning.

Du kan her på siden læse eksempler på de bevidste valg, vi løbende tager. 

 

Ansvarlighed i materialer

Kobberet som vi monterer.
Det handler for os om at bevare og udnytte det eksisterende kobber, så vi bakker op om langvarig holdbarhed og dermed miljømæssig bevidsthed. Det giver mening både ud fra økonomiske og miljømæssige betragtninger.

Når vi demonterer gamle kobberplader på tage, kviste, nedløb og tagrender, sender vi det derfor altid til genanvendelse. Dette gælder også afklip og småstumper, som er naturligt restmateriale, når vi lægger nye kobbertage.

Kobberet, vi bruger til vores renoveringsopgaver, køber vi hos Aurobis. En af grunden til, at vi samarbejder med dem, er, at deres produktion af kobber er baseret på helt op til 97% genbrug. Trods form, alder og den irgrønne farve kan Aurobis nemlig smelte det udtjente kobber om til nyt kobber mange gange. Det betyder, at vi ikke bruger nyt kobber, og at vi derfor er vi med til at passe på ressourcerne i kobberminerne.

Du kan læse mere om Aurobis og deres tilgang. https://www.aurubis.com/

–> Find Aurubis EPD her

Træet som vores samarbejdspartnere monterer som underlag.
Vi lægger vores kobbertage på træ af høj kvalitet, for at vores løsninger kan holde længere. Det er træ, som kommer fra Nordnorge og Finland. Det er over 100 år gammelt og er fra langsomt voksende træsorter med tætte årringe. 

Vi køber det altid igennem tømrerentreprenøren, der kan levere den kvalitet i træ, som vi ønsker.

Div. Certifikater m.m.

–> Munkholm – kobberleverandør
–> Aurobis

 
Spild og genbrug

På de sager hvor vi fjerner kobber, ser vi altid på, hvorvidt vi kan genbruge det underliggende træ. Det handler her blandt andet om, hvor tæt kobberet på det tidligere tag har ligget på træet, og også på kvaliteten af det tidligere tag. Jo dårligt udført kobberarbejde fx samlingerne – jo mere vand og fugt har træet været udsat for i konstruktionens levetid.

Kan vi ikke selv bruge træet, sender vi det til genanvendelse blandt andet i samarbejde med Genbyg, der sælger det videre. 

 

Ansvarlig ressourceforvaltning

Vi værdsætter den lange holdbarhed af materialet og at det er vigtigt at rådgive vores kunder på en ansvarlig måde. I rådgivningen ligger også aspektet i ikke at foretage udskiftning af kobbertage, der stadig er i stand til at opfylde kravene og har den fornødne tæthed. F.eks. undlod vi at skifte kvistene på Eremitageslottet, fordi de stadig havde ca. 40 år i god stand tilbage.
I de opgaver, hvor vi vurderer at det kun er dele af taget, som trænger til reparation, kan man udskifte de enkelte kobbereplader og tagets levetid dermed forlænges.

Ved at undgå unødvendig udskiftning af kobberprodukter bidrager vi til at minimere ressourcespild og miljømæssige påvirkninger.

Vores tilgang til økonomisk bæredygtighed handler derfor om at bevare og udnytte det eksisterende kobber på en ansvarlig måde, så vi sikrer både langvarig holdbarhed og miljømæssig bevidsthed.
Internt har vi minimeret brugen af papir til næsten ingenting.


Vores medarbejdere

Vi ansætter ‘bedst person for the job’ her i firmaet. Når man gør det sådan, opleves større arbejdsglæde både hos medarbejderen og kollegaerne M/K.
Vi værdsætter at vores medarbejdere i hverdagen er med til at have fokus på at holde det gode arbejdsmiljø. 
Medarbejderene har fri adgang til psykolog, massage, fysioterapeut og kildevand i byggepladsskurene.

Medarbejderen hos Toft Kobber AS er altid vores første prioritet, herefter kommer kvalitet, kunden og til sidst økonomi.


Bilparken

For ca. 5 år siden udskiftede vi vores bilpark til nye varebiler med AdBlue, mere totaløkonomiske og med bedre filtre. Disse bliver løbende udskiftet.

Vi har regnet og vurderet på at udskifte til el-varebiler, men på nuværende tidspunkt er der ikke optimalt for at medarbejderen kan oplade i eller i nærheden af vores arbejdspladser. 

Der er så meget ’run’ på de relativt få lademuligheder der er i København, i forhold til antallet af el-biler. Så derfor vil det kræve at der skulle opstilles en ladestander hjemme hos den enkelte medarbejder. Eller at medarbejderne skal bruge tid på at køre til værkstedet og lade op.

Når el-nettet og ladestandere er mere udbygget i Storkøbenhavn og infrastrukturen er bedre, vil vi igen se på mulighederne i forhold til den elektriske transportløsning.

 
Socialt ansvar udenfor virksomheden

Vi har igennem årene støttet flere væresteder med udsmykninger af deres arealer som delvist sponsorat, for at de kunne have noget pænt at kigge på.

Herudover støtter vi løbende med sponsorater, såsom handicapintuitioner og velgørende formål m.v.

Søg