Kort fortalt om os

Toft Kobber v/ Brian Toft har en Service afdeling og en projekt afdeling.

I service afdelingen udfører vi mindre traditionelle blikkenslager opgaver i form af:

  • Tætning af diverse tagtyper
  • Rensning, reparation eller udskiftning af tagrender og nedløb
  • Tætning eller udskiftning af f.eks. zink og kobber på kviste

Vi arbejder en del sammen med forskellige forsikringsselskaber, deres skades centre og Ejerskifteforsikring.

I projekt afdelingen udfører vi de noget større arbejder. Projekter udføres typisk i tæt samarbejde med arkitekten eller ingeniøren. Vi har en stor ambition om, at kunne medvirke til det gode samarbejde, på de byggepladser vi arbejder på. Vi har mange gode samarbejdsrelationer, som strækker sig over mange år.

VIRKSOMHEDENS MISSION

At vi i det tætte samarbejde med vores kunder og andre håndværkere, kan bygge og udvikle rigtig gode løsninger for de pågældende bygninger, der arbejdes på. For os er det underordnet, om det er en villa, andelsbolig eller et slot, alle har mulighed for at få den gode kvalitet. Det er samtidig vores mission, at kunne være med til at sætte fremtidens standarder for det gode håndværk, inden for vores branche, ved at udbrede kendskabet til vores specialeområder.

Som led i det, er Brian Toft udnævnt af Tekniq til tænketanken omkring udvikling af EVU Kurser inden for vores fag gennem AMU.

Endvidere er Brian Toft Censor på Roskilde Tekniske Skole, blikkenslager afdelingen.

Brian Toft er også af Tekniq Ankenævn udpeget som Syn- og Skønsmand inden for blikkenslagerfaget. (Kun tag og facade arbejder)

VIRKSOMHEDENS SPECIALER

  • Facadedækning og tagarbejde er virksomhedens speciale
  • Det er et af vores specialer, at indfarve den reparation vi har udført, så den ligner det gamle, og man derfor ikke kan se, at noget er blevet udskiftet
  • Vi har udført mange smukke renoveringer af nedslidte skiffer-, zink- og kobbertage.
  • Vi har ligeledes været underleverandører til forskellige kunstnere, som har haft brug for noget specielt kobber-arbejde
  • Kunsthåndværk i kobber og messing
  • Vi udfører skilte, logo og special-opgaver inden for zink, kobber og messing
Søg