Fredensborg Slot, Vedligeholdelsesopgaver på hovedtaget

Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Kgl. Bygningsinspektør og Arkitekt: Henning Gammelgaard, Creo Arkitekter
Udført: i 2010 – 2011

I sæsonnen 2010 – 2011

Her blev vi spurgt om vi ville reparere nogle vandskader, som vinteren havde påført slottet. I den forbindelse så selve jobbet ud til at være en begrænset opgave, som ikke ville tage lang tid.

Vi blev klogere. Efterhånden som vi fik åbnet, blev det klart for Arkitekten og os, at dette problem var en smugle større end som så. Vi havde simpelthen at gøre med en gedin omgang sjusk at gøre – desværre. Taget har åbenbart hele tiden været utæt, men ikke utæt nok til at lave vandskade. Det er i min verden de farligste skader – dem opdager man som regl ikke i tide.