Amaliegade 27, Søndre Pavillon, København

Der var en frontispiese, der var blottet. Før det havde tømrerne udskiftet spær på ca. 26″ x 26″, som man havde udskiftet vha. hydraulik, der løftede hele tagetagen nogle få centimeter.
Så kom tømreren og udførte sit arbejde med stor ildhu.

Der har ligget et kæmpe stenhuggerarbejde før vi kom til. Stenhuggerene udførte restaureringen med stor omhu.

Når man udfører arbejde på en frontispiece, må man bare konstatere, at ingenting er lige, men at det vi bygger, skal se lige ud.
Vi var desværre nødt til at fravælge de gamle udførsels-principper, fordi tiden havde vist, at disse løsninger ikke kunne holde vand ude, på denne her bygning. Derfor valgte vi at false og hage zinken sammen.

Den færdige og smukke bygning efter renoveringen.

Kong Frederik V lod et hospital opføre, omkring 1749, i den helt nye bydel Frederiksstaden. Denne bygning blev kaldt “Vadskeriiebygningen”. Bygningens nuværende ejer er Finanssektorens Pensionskasse. I forbindelse med overtagelse af ejendommen, skulle den istandsættes. Under istandsættelsen blev der konstateret svamp på bunden af frontispiesen og andre steder. Vi blev tilkaldt på svampeskaden. Der skulle renoveres på gesimsbåndet hele vejen rundt, inkl. at zinken på gesimsbåndet skulle skiftes.

Hvidt og Mølgaard med arkitekt Nils Jordal stod for renoveringen. Han skrev bl.a. en bog om restaureringen og husets historie.
Hans Kongelige Højhed Prinsen, som er Præsident for “Europa Nostra” har skrevet forordet i bogen, hvori han takker arkitekten og arkitektfirmaet, for deres grundige restaurering af ejendommen.

Når en bygherre som Finanssektorens Pensionskasse vælger at sætte en ejendom i stand som denne, gør man det eneste rigtige – man går hele vejen.

Bygherre
Finanssektorens Pensionskasse og Malermesternes hovedorg.
Arkitekt
Hvidt & Mølgaard, Nils Jordal.
Udført
1997