Bernstorffs Slot, Portnerboligen

Vi blev kontaktet af Kgl Bygningsinspektør Karsten Rønnows Tegnestue om denne restaurering af taget. Opgaven bestod i at få bygningen tilbage til en standard hvor bygningen fremstod flot. Alle fuger i murværk er fremstående dvs. de går længere ud end murstenene. Det er der ikke mange murerer der kan. Jeg kontaktede Tony fra TGO byg og han løste selvfølgelig opgaven, som han plejer. Jeg aftalte med Arkitekten, at i stedet for alle de forskellige størrelser skiffersten som lå på taget, tog vi en meget lille skiffersten, svarende til den størrelse som bilver lagt i Mosel i Tyskland.

Taget er et fuld afvalmet tag. I opbygningen skulle der tages højde for, at huset ikke var helt lige, men at vi kunne udligne forskellighederne så helheds udtrykket ser lige ud.

Bygherre
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Arkitekt
Karsten Rønnows Tegnestue, Anders H. Jespersen
Udført
i 2005