Fredensborg Slot

Tagrenderene klippes til, rundes og vulstes. Herefter lodder vi dem sammen i 4 meters længder og lægger dem op i rendejernene. Det er rød længe i baggrunden som fik nye tagrender.

Stilladset blev brugt til lager for de nye tagrender

En formiddag omkring kaffepause, hørte vi pludselig nogen råbe meget højt lige uden for vores containerdør. Ja oplevelserne kan være mange. Garder Husarene skulle på arbejde og “øvede” sig på pladsen foran os. Dette måtte vi bare forevige. Flotte er de i al deres pragt og gallaudstyr.

Bygherre
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Arkitekt
Creo Arkitekter, Arkitekt Henning Gammelgaard.
Udført
i 2009-2010.
Søg