Fredensborg Slot

Tagrenderene klippes til, rundes og vulstes. Herefter lodder vi dem sammen i 4 meters længder og lægger dem op i rendejernene. Det er rød længe i baggrunden som fik nye tagrender.

Stilladset blev brugt til lager for de nye tagrender

En formiddag omkring kaffepause, hørte vi pludselig nogen råbe meget højt lige uden for vores containerdør. Ja oplevelserne kan være mange. Garder Husarene skulle på arbejde og “øvede” sig på pladsen foran os. Dette måtte vi bare forevige. Flotte er de i al deres pragt og gallaudstyr.

Smukt er huset og arbejdet er begyndt. Huset er omtrent 100 meter langt.

Det er her igen vigtigt, at man monterer zinken så den til alle tider har fuld ekspansion. Således kan denne montage typisk holde i op til 60 år.

Fint blev det og koldt var det. Der blev konstateret nogle fejl omkring frontispiecerne, som ikke har det for godt. I den anledning blev stenhuggeren tilkaldt, og vi skulle så udskifte skotrende på siden af frontispiecen.

I sæsonnen 2009 – 2010, havde vi to arbejder på slottet, som igen var det gamle håndværk.

Udskiftning af tagrender og nedløb i zink på “rød længe” og udskiftning af zink, herunder tagrender, platter og skotrender på The-husene ved søen.

Vi gik fra at skifte tagrender i korte ærmer, til minus 12 grader og udførte The-husene. I gamle dage hvor man “håndrullede” tagrender og nedløb, udførte man også selv rendejern og hængselsstifter. Der var dog blikkenslager firmaer der solgte tagrender og jern til kollegaer. Det betyder at godt nok var der standarder for størrelser og tilskæringer, men enhver rigtig blikkenslager kunne genkende sine egne produkter, fordi denne lige havde flyttet standardmålet en smule, således at en standard tagrende eller standard nedløb ikke passede. Hvorfor skulle det så være anderledes her. Det var det heller ikke.

Resolut tog vi et stykke tagrende, foldede det ud og fik på den måde tilskæringsmålet. Dernæst rullede vi alle tagrenderne, så de passede til de gamle rendejern. Vi kunne også konstatere at det var det samme med nedløbene. Men vi havde værtøjet, så det ikke var et problem.

Igen tager man sig selv i at nyde disse smukke omgivelser og meget venlige mennesker man går og arbejder sammen med. Man får virkeligt lyst til arbejdet og lige give det lidt ekstra. For flot skal det bygges.

Bygherre
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Arkitekt
Creo Arkitekter, Arkitekt Henning Gammelgaard.
Udført
i 2009-2010.