Kobbertaget på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Velkommen på taget af det gamle Radiohus nu Det Kongelige Danske Musikkonservatorium på Rosenørns Allé på Frederiksberg. Her har vi skiftet hele koncertsalens kobbertag.
Problematikken med det eksisterende tag var, at der kom vand ned i koncertsalen, tæt på der hvor orglet stod.
Vi sendte nogle professionelle klatrere på taget for at tjekke om de kunne tælle nogle utætheder i tagets false. De stoppede med at tælle da de nåede 350 revner.
Det stod derfor klart at taget ikke kun kunne nøjes med en reparation, men skulle udskiftes helt.

 

Opgavens omfang:

Taget er dobbelt krumt for det buer både på langs og på tværs. Det stiller ultrastore krav i udførelsen, da kobberbanerne skal slået skævt sammen. Det er noget af det sværeste man kan komme ud for i vores fag.
Vi sikrede den tilstrækkelige udluftning med udluftningshætter i tagfladen for at sikre den fornødne ventilation, så taget kan holde i +100 år.
I alt blev der i hånden lavet 1400 m2 tag + 100 m2 skotrender og murkroner. 2 km højfals – 1,4 km tværfals og slået 6-700.000 slag i alt igennem de ca. 15 måneder vi var i gang.

 

Fagligt og miljømæssigt perspektiv:

Det gamle kobbertag havde været så utæt at brædder og isolering som lå nedenunder blev fjernet og ny opbygning skulle etableres.

 

Anden info:

Kravet fra DKDM var at alle koncerter skulle gennemføres i byggeperioden, det betød at vi i de perioder, hvor der var koncerter, ikke kunne arbejde på taget. Det betød også at vi havde en forholdsvis lille bemanding på pladsen.
Men vi nåede at blive færdige 1 måned før tidsplanen og overholdt også budgettet.

 

Presse eller nyheder om opgaven:

Bygherre
PFA Ejendomme
Udført
2019
Søg