Mændenes Hjem, Istedgade

Der er mange forskellige niveauer som skulle passe sammen, inklusiv at forkanten skulle være lige og samtidig have fald mod nedløb. Det var en tømrermæssig udfordring som lykkedes på bedst mulig måde.

Det var så vores udgang til stilladset, og man kan lige ane Preben fra LP Entreprise i vinduet.

Her er vi igang med at inddække og er lige blevet færdig med første halvdel. Der mangler “kun” lige 30 cm fals.

Her ses træarbejdet under kobberen. Læg også mærke til at man ikke ser bære bæringerne til tagrenden. De er skjult samtidigt med at vi skulle udføre en glidende overgang til træet.

Det færdige resultat. Et job som vi er utroligt stolte af. Det lykkedes os at skabe det indtryk Thomas Gamborg ville med sine skitser og tegninger. Karen Gamborg Knudsen og Kasper Magnussen er arkitekterne som fik prokejtet på skinner, så vi kunne udføre opgaven. Helt klart en meget speciel og anderledes opgave på den helt gode måde.

Engang i foråret, blev jeg ringet op af arkitekterne Gamborg og Magnusson. De præsenterede mig for nogle tegninger som så meget spændende ud. Noget der mindede om en vinge fra et fly og sad som indgangsparti til Mændenes Hjem. Thomas Gamborg havde tegnet udsmykningen over indgangen til Mændenes hjem.

Jeg regnede en pris ud, men kunne godt se, at det ikke kunne bære. Vi havde en løbende dialog om modificeringer og muliggørelse af projektet. Efterhånden som snakken gik frem og tilbage, blev jeg mere og mere “varm” på at lave den, og til sidst nåede vi til enighed om udførelse af projektet. Jeg skulle udføre det i hovedentreprise, og talte med min tårn tømrer/ snedker om opgaven. Han var også med på, at det skulle udføres til en rigtig god pris.

Vi blev præsenteret for 3 medarbejdere på Mændenes hjem, forestander Robert og souchefen og deres alt mulig mand Pyk. Vi kom så igang i juli måned 2010 og var færdig i august. At arbejde lige over indgangen til Mændenes Hjem, var nogle gange rigtigt spændende. Især når brugerne havde fået for meget. Vi havde dog fået stilladset bygge sådan op, at man ikke kunne komme op på det fra gaden, men skulle ud af et vindue. Vi fik fortalt, at det var Danmarks hårdeste hjørne. Det tror vi gerne.

Sammen med arkitekterne Karen og Kasper, fandt vi løsninger som kunne holde. Det hele bæres af et stål stativ, som jeg måtte beregne statik på. Karen og Kasper udførte alle de tegninger vi havde brug for. De var virkelig på og kom med nogle rigtigt gode løsninger. Vi fik tømrerne LP Entreprise til at sætte stativerne op i limankre. Efterfølgende byggede LP entreprise tømrer konstruktionen op, som vi skulle bygge videre på. Det hele kom til at se sådanne ud.

I en byggesag som denne, skal vi hele tiden se til at vi udfører det som kunstneren/arkitekten Thomas Gamborg havde tegnet. Det lykkedes ned i detaljen til ca. 2 mm. Undervejs i processen, stødte vi på nogle praktiske problemer, som nedløbet ud fra den lille tagrende. Det måtte ikke kunne ses nede fra. Det var en lille udfordring, som vi fik løst. Heldigt for os, blev det hurtigt klart for Forstanderen Robert og Arkitekterne Karen og Kasper, at nedløbene også var nødt til at blive skiftet. Det var vi meget tilfredse med, da vi synes det var noget ærgeligt at skulle have et plastiknedløb igennem vores kobber.

Op ad vægge stod det hurtigt klart at vi “trappede” vores løskanter (det er dem som sidder på væggen). Næste sjove tiltag var at skulle forene alle de forskellige flader. Det lykkedes faktisk over al forventning. Vi tegnede og slog streger, så vi var sikre på at vi inddækningsmæssigt ikke ville spænde ben for os selv og samtidigt fik et udseende som fremstod enkelt.

For en god ordens skyld sætter vi et link til Mændenes Hjem her Mændenes hjem.

Det er en rigtig god og oplysende hjemmeside for dem som er interessseret.

Bygherre
Udført
2010