Vor Frelser Kirke, Christianshavn

Sådan så taget ud før vi startede, du kan lige ane stilladset til venstre i billedet, da det var ved at blive monteret.

Noget af det første, som skulle bygges op, var skotrenderne og selve fodrenden (en meget bred tagrende). Her ses formanden i gang med at false selve hjørnet sammen i en af fodrenderne ved overgang til skotrenden.

Vi skulle hurtigt i gang med at demontere kobberet.
Det var i sig selv ikke noget problem, men meget af arbejde gik bare hurtigere med håndkraft. Hårdt arbejde for svendene, især fordi tagfladerne ikke er supernemme at gå på.

 

Opgavens omfang:
16 kobberkviste i tegltaget.
4 kobberfelter i tagkonstruktionen.
Udluftningshætter og aftræk.
Stern, render og nedløb på hele taget.

Bygherre
Menighedsrådet Vor Frelser Kirke
Arkitekt
Hoff og Jørgensen Arkitekter, Gitte Hoff
Udført
i 2012-2013
Søg