Vor Frelser Kirke, Christianshavn

Sådan ser taget ud før vi startede, i kan lige ane stilladset til venster i billedet, som er ved at blive monteret.

Noget af det første som skulle bygges op var skotrenderne og selve fodrenden (en meget bred tagrende), Her er formanden ved at false selve hjørnet sammen i en af fodrenderne med overgang til skotrenden.

Vi skulle hurtigt i gang med at demontere kobberen. Det var i sig selv ikke noget problem, men meget af arbejde gik bare hurtigere med håndkraft, jeg skulle hilse og sige fra svendene at det var rimeligt hårdt arbejde, især fordi tagfladerne ikke er supernemme at gå på.

Bygherre
Menighedsrådet Vor Frelser Kirke
Arkitekt
Hoff og Jørgensen Arkitekter, Gitte Hoff
Udført
i 2012-2013