Vor Frelser Kirke, Christianshavn

Sådan ser taget ud før vi startede, i kan lige ane stilladset til venster i billedet, som er ved at blive monteret.

Noget af det første som skulle bygges op var skotrenderne og selve fodrenden (en meget bred tagrende), Her er formanden ved at false selve hjørnet sammen i en af fodrenderne med overgang til skotrenden

Vi skulle hurtigt i gang med at demontere kobberen. Det var i sig selv ikke noget problem, men meget af arbejde gik bare hurtigere med håndkraft, jeg skulle hilse og sige fra svendene at det var rimeligt hårdt arbejde, især fordi tagfladerne ikke er supernemme at gå på.

Sådan ser det ud når kobberen bilver lagt på.
Læg mærke til højden i arbejde i, vi synes også det var højt oppe.

Når man udfolder metallet, er der mange buk og tillæg at holde styr på, når så kobberen er så dyr som den er, passer man ekstra på med ikke at klippe galt.

Det kaldes en fodrende, når “tagrenden” er så stor at man kan gå i den.

Her kan man se hvordan vores snedker Mads Bøggild bygger en ny tagside op til os. Et stykke arbejde med en kvalitet som bare er i orden.

Her har vi en flade klar på det man kalder en “tagzwickel” at kunne opnå et flot tag som dette, kræver meget omhyggelighed, når man udfører det. Alle processer i fremstillingen til det færdige tag, skal planlægges nøje.

Her er så en af de 25 kviste færdig, læg mærke til at overgangen fra skotrende på kviste til tegltaget er udført i kobber, det ser man ikke ret mange steder i dag. Vi skønnede at stresspunktet på blyet der ville være for stort og kun holde i små 30 år, nu har vi en løsning der gerne skulle holde i omkring 100 år.

Her er vi så blevet færdige på etape 1. På billedet vises valmen, hvorpå der er 3 kviste. Læg mærke til hvor hurtigt kobberen tager patina.

På hver siden blev der banket ca. 3 tons kobber sammen på en zwickel som er udtrykket for begge sider samlet.

Forestil jer at 1 m2 kobber vejer ca. 6,5 kg, og at skotrende var 1 m bred og næste 23 m lang. Den var sjov at få op til toppen.

Her vises så det færdige arbejde, vi har ud over kobberen håndstrøgne teglsten, derfor kan man se på tegltaget, at det ikke er helt jævnt, og ja det er skam meningen, og smukt er det.

Her ses et hjørne af gesimsen og fodrenden. Muslinge-skallerne er vandspredere for regnen fra tegltaget, fordi kobberen vil tære meget hurtigt, hvis vandet drypper ned det samme sted på kobberen.

Billede som vores fotograf på sagen har taget, har altså noget over sig, kig på det – nyd stilen.

Her er så 1/4 del færdig, et stk. hel zwickel inddækket med kobber i gammeldags kvadderdækning.

Kvadderdækning betyder at man samler plader af 1000mm x 666mm, og slår den sammen i tværfalse og højfalse (langfalse).

Bygherren spurgte om vi kunne renovere en kobberlampe.
Den havde det mildest talt ikke særligt godt. Så Ole gik i gang med at udføre en ny top. Resultatet blev i den grad godkendt af bygherren

Kobberen på Sakristiet skulle også skiftes, Her er så det færdige arbejde. Utroligt smukt arbejde.

Til afleveringen måtte vi jo en tur op i tårnet, så vi kunne få et helhedsbillede.
Vi var ret stolte af dette arbejde.

Allerede da kirken blev renoveret indvendigt, begyndte man at byggemodne selve tagsagen. Der skulle gå 3 år før end den kom i gang. Nu er vi ved at være færdige og vi glæder os meget til at se kirken afklædt af sit stillads så vi kan tage et billede fra tårnet.

At der er meget historie i denne kirke her, er vi slet ikke i tvivl om. Vi synes det er fantastisk, at mærke den interesse fra beboerne på Christianshavn. Man får en klar fornemmelse, at dette ikke bare er en bygning, men at kirken rent faktisk betyder noget for beboerne, og når vi snakker med beboerne omkring kirken, er fortællerlysten stor og med meget entusiasme fra beboerne.

Opgaven at skifte taget på Vor Frelser Kirke er delt i 2 stk. storentrepriser. Vi har som sagt selve kobberentreprisen ogHovedstadens Bygningsentreprise har teglentreprisen. Et samarbejde som har fungeret hele vejen igennem, jeg kan bare sige at Jens Mose og hans medarbejder, møder også op med et godt humør, og en vilje og evne til det gode samarbejde. Det siger vi i TOFT KOBBER & FACADE en stor tak for.

Bygherre
Menighedsrådet Vor Frelser Kirke
Arkitekt
Hoff og Jørgensen Arkitekter, Gitte Hoff
Udført
i 2012-2013