Dato: 15. februar 2023 |
Kategori:

Fangetårnet på Frederiksborg Slot er færdigt

Frederiksborg Slots fangetårn står nu færdigt med ny kobberdækning og udskiftning af underlæggende trækonstruktion.
Restaureringsopgaven med kobber vandt vi og sammen med Tømrerfirmaet Børge Nielsen, som havde vundet tømreentreprisen, var et godt team samlet.

Herfra skal der lyde en stor tak for samarbejdet også til Slots- og Kulturstyrelsen Hjørdis Grindsted og Jan Wulff, som har været vigtige brikker i at få det til at lykkedes og komme godt i mål.

Opgaven vi stod overfor
Helt fra starten af projektet stod det klart at det krævede meget forberedelse, tilrettelæggelse, planlægning og ikke mindst vidensdeling om omfanget af restaureringen af træ- og kobberdækning mellem de involverede parter.

Da vi demonterede det gamle kobber, kunne vi konstatere, at rigtigt meget af det underliggende træ, som ellers ved tidligere forundersøgelser så rigtigt godt ud, desværre ikke havde den kvalitet og styrke, som den burde have.

En af grundene til skaderne på trækonstruktionen var at samlingerne i det eksisterende kobber ikke var tætte. En problematik, som vi ikke skulle gentage. Derfor har vi måtte udføre nytænkning af false og samlinger, for at kunne garantere at taget var så tætte som muligt.
I pålægningen af kobberet var skævheden i tårnet den helt store ”joker”.

På de eksisterende kobberplader i den 8 kantede flade på nedre kuppel, var ikke to ens flader. Der var tale om skævheder i centimeter. Det satte en ekstra dimension på vores udførelse, da resultatet skulle se lige ud fra jorden.

Måden man løser dette er at lægge kobberet skævt på og derefter tilretter det, så det synsmæssigt ser lige ud. Det kræver ret meget erfaring og faglighed kunne at udføre dette og samtidigt skulle stole på at det er korrekt. For vi kunne ikke se det, før end stilladset blev taget ned.

Traditionen med navnepladen
Om 100 år, eller mere kan de næste generationer se hvem der lagde kobberet på tårnets tag. Vi har under kobberet indbygget en navneplade hvor alle navnene på kobberdækkerne er nævnt.

Fangetårnets historie
Frederiksborg Slot ligger i Hillerød og blev bygget i 1600-tallets første årtier lige ud til Slotssøen.
Fangetårnet blev oprindeligt brugt som et fængsel til at huse fanger, herunder politiske fanger og kriminelle. Tårnet var kendt for sine barske forhold, og fangerne blev ofte holdt i isolation og under dårlige forhold.

I 1859 blev fangetårnet omdannet til et museum og åbnet for offentligheden. Museet rummer i dag en samling af portrætmalerier af danske konger og dronninger samt andre historiske artefakter og udstillinger.

Søg