Fangetårnet på Frederiksborg Slot – igangværende

Frederiksborg Slots fangetårn bliver i øjeblikket restaureret med ny kobberdækning, udskiftning af underlæggende trækonstruktion og renovering af murværk.

Det er Slot- og Kulturstyrelsen, som er bygherre og stod foran opgaven med at få bekæmpet hussvampen i tårnet, vedligeholdelse af sandstene, samt få udskiftet det gamle og utætte kobber på tårnets tag.
I sådanne opgaver er det ikke givet, at hverken bygherre eller rådgivere, kender det fulde omfang af restaureringen før der bliver skabt adgang, afmonteret og undersøgt tilstanden. Et var dog sikkert, det var en stor, omkostningstung og gennemgribende restaurering.
Fangetårnets udskiftning af selve kobbertaget var og er en opgave som ligger meget fint til os, da vi har stor erfaring i den gamle type kobbertagdækning, nemlig kvadderdækket kobberdækning.

 

Forberedelserne inden vi gik i gang.
Efter at vi modtog en kontrakt på opgaven, har det været helt fra starten en opgave som har krævet en stor forberedelse, tilrettelæggelse, planlægning og ikke mindst vidensdeling om omfanget af restaureringen af træ- og kobberdækning mellem de involverede parter.

Samarbejdet mellem Tømrerfirmaet Børge Nielsen (fra Hillerød) og byggeledelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen Hjørdis Grindsted, har været en vigtig brik i at få det til at lykkedes og komme godt fra start.

Det har krævet flere møder, både på selve tårnet og i mødelokalet, hvor der oftest blev/bliver snakket om detaljer og selve udførelsen.

Byggeprocessen
Da vi fik åbnet op og fik demonteret det gamle kobber, kunne vi konstatere, at rigtigt meget af det underliggende træ, som ellers ved tidligere forundersøgelser så rigtigt godt ud, desværre ikke havde den kvalitet og styrke, som den burde have.
Den rigtige store ”joker” er hvor skævt det hele er, også i forhold til hinanden. Der er f.eks. ikke to flader der på nogen måder er ens i den 8 kantede flade rundt på nedre kuppel – det er ikke millimeter skævheder vi måler snarer centimeter og decimeter – derfor er det vigtigt at vi ender med at få det til at se lige ud. Rent lavpraktisk betyder det at hvert stykke kobber skal formpasses i forhold til hvor det stykke kobber skal ligge – det tager tid – meget tid endda.

Det blev en noget større opgave for Tømrerfirmaet Børge Nielsen, da trækonstruktionen flere steder var uden angreb af råd og biller, også skulle udskiftes. Dette for at sikre at træet kunne holde i minimum 100 år mere.
Det samme skete også for de underliggende bærende svungne konstruktioner af egetræ og fyr.
Derfor lå der en stor udfordring for tømrerne i at genskabe det gamle ornamenterede udskæringer i træet.

Det giver nok sig selv, at vores opstart blev forsinket fra den oprindelige tidsplan. Når man som kobberdækker skal påbegynde en opgave, startes altid ved tagfoden og bygges mod toppen. På sådanne et tårn starter vi opbygning på bygningsdelen, som kaldes nedre kuppel.

Det betyder også, at hjælpemidler som f.eks. vaterpas / laser er ikke er til den store hjælp. Derfor starter vi med at lægge kobberet skævt på og derefter tilretter det, så det synsmæssigt ligger lige. Det kræver ret meget erfaring og faglig kunne at udføre dette og samtidigt skulle stole på at det er korrekt, for vi kan ikke se det, før end stilladset er væk. Ud over forholdet med skævhederne, kan kobberdækkeren heller ikke se kobberbanernes hele udstrækning, da der er så meget svung i kuplen og der derfor bliver blinde vinkler. Når man så samtidig har skævheder i 3 dimensioner begynder tingene at blive en smule svære at få til at se lige ud, men det plejer at lykkedes.

I skrivende stund er vi nået næsten til tops og glæder os til at få afsluttet projektet, så du kan se hele tårnet i fuld figur.


Kobberdækkere hyldes og navnene indbygges.
Om 100 år, eller mere kan de næste generationer se hvem der lagde kobberet på tårnets tag på.
Skikken med at skrive navnene på en kobberplade kan sammenlignes med datidens stenhuggere, som gjorde i en af grundstenene på deres byggerier.

På denne plade er alle navnene banket på, med alle de medarbejdere, som har arbejdet på tårnet.
Det er gammel skik i kobberfaget at nævne de kobberdækkere, som har arbejdet på projektet – og den tradition fører vi naturligvis videre.

 

Se Byggeri + Arkitektur artikel om projektet her. Side 16.

Se Slots- og Kulturstyrelsens video fra tårnet her.

*Opdateres*

Bygherre
Slots- og Kulturstyrelsen
Udført
2021 -