Fredensborg Slot, Vedligeholdelsesopgaver på hovedtaget

Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Arkitekt: Henning Gammelgaard, Creo Arkitekter

Udført: i 2010 – 2011